İL HAKEM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ATLETİK TEST VE SINAV DUYURUSU
İL HAKEM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ATLETİK TEST VE SINAV DUYURUSU
İL HAKEM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ATLETİK TEST VE SINAV DUYURUSU.
1-) 01 Mayıs-30 Haziran 2024    Lisans Vize İşlemleri

2-) 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 19:00 başlayacak olan Atletik Test Afyonkarahisar İli Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan her hafta antrenman yapılan atletizm pisti sahasında yapılacak olup; İl Hakemlerimizin hazır olmaları gerekmektedir.
a) 2024-2025 sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Fiziksel yeterlilik testine tabi tutacaklardır. Fiziksel Yeterlilik Testinde başarısız olan hakemler, yazılı sınava alınmayacaktır. Fiziksel yeterlilik testine ait düzenlenen tutanakların bir nüshası İl Hakem Kurulu Başkanlığına arşivinde saklanacaktır. Fiziksel yeterlilik testinde belirtilen mesafeyi tamamlayamayan hakemler başarısız sayılacak ve 2024-2025 sezonu için VİZESİ YAPILMAYACAKTIR.

b-) Fiziksel yeterlilik testinde Cooper Testi uygulanacaktır.
Bu sınavda;
12 dakikada 2600 metre (erkek),
12 dakikada  2400 metre (kadın),
12 dakikada  38 yaş ve üstü 2400 metre (erkek)
12 dakikada  2200 metre (kadın) baraj olarak kabul edilecektir.
 Bölgesele teklif edilebilmek için;
erkek hakemlerin 12 dakikada 2700 metre,
kadın hakemlerin 12 dakikada  2500 metre koşma zorunluluğu vardır.

c-)  Mazeretleri kabul edilen ve il dışında atletik teste katılacak hakemler Resmi Kimlik belgelerinden (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) birisini atletik teste katılacakları ildeki İl Hakem Kurulu Başkanlığına 'ye ibraz etmek zorundadırlar.

d-) Tüm Fiziksel yeterlilik testleri kamera ile kayıt altına alınacaktır

3-) Mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyecek veya bağlı olduğu il dışında girecek İl Hakem ve Gözlemcilerin mazeretlerini gösteren belgelerini İl Hakem Kurulu Başkanlığına tesliminin son günüdür.
4-) Yazılı Sınav ilimizde 21.05.2024 salı günü saat 19:00’da Afyonkarahisar İli Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan her hafta eğitim toplantısı yapılan salonda başlayacağından adaylar en geç saat 18:40 salonda hazır bulunacaklar. Sınavlar Tüm illerde saat 19:00 başlayacaktır. İl Hakemleri ve Gözlemcileri Yazılı Kural Sınavı olacaktır.
Yazılı kural sınavların uygulama esasları;
- Sınav Komisyonu Hakem Akademisi tarafından görevlendirilecek yetkililer/eğitimciler,
İHK Başkan ve üyelerinden oluşur.
- BHK üyeleri, İHK Başkan ve üyeleri sınavlardan muaftır.
- Hakem Akademisi tarafından hazırlanacak sorular, sisteme tanımlanacaktır.
 Hakem Akademisi’nin görevlendireceği hakem eğitimcilerinin de yer alacağı sınavlarda, sınav öncesinde katılımcılara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra sınav uygulanacaktır.
- Sınav sonuçları online sistem üzerinden yapılacak olup, sınav sonuçları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Sistem üzerinden alınan sonuçlar resmi yazı ile Hakem Akademisi tarafından Hakem İşleri Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir.
- Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 45 dakikadır.
- Yazılı sınavlar tüm illerde aynı tarih ve aynı saatte başlayacaktır.
- Sınavlar online olarak gerçekleştirileceğinden, sınavın yapılacağı yerde sağlıklı bir Internet bağlantısının bulunması, adayların cep telefonu veya kendi diz üstü bilgisayarları aracılığıyla sınava girmesi gerekmektedir.
- Sınavların açık havada veya stat tribünlerinde yapılması durumunda oturma alanlarının temiz ve yağmurdan korunaklı olmasına kesinlikle dikkat edilmelidir. Bu konuda sorumluluk sınav komisyonuna ait olacaktır.
- Sınavda 60 puandan az alan hakem ve gözlemciler başarısız sayılacak ve VİZESİ YAPILMAYACAKTIR.
- Sınavlarda hile yapan, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teşebbüs edenlerin sınavdan sıfır (0) puan almış oldukları kabul edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gibi durumlarda Komisyon Tutanağı Hakem Akademisi ve MHK’ye gönderilir.
- Bölgesel klasmanlara teklif edilebilecek Hakem ve Gözlemcilerin yazılı kural sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.
- Mazeretleri kabul edilen ve il dışında yazılı sınava katılacak hakem ve gözlemciler Resmi Kimlik belgelerinden (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) birisini yazılı sınava katılacakları ildeki İl Hakem Kurulu Başkanlığına 'ye ibraz etmek zorundadırlar.
- Mazeret sınavına katılacak hakem ve gözlemcilerin ulaşım ve konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
*Açıklama; Aday Hakemlikte başarılı görülüp, 01.01.2024 tarihinden sonra, 01.04.2024 tarihinden önce (MHK karar tarihi esas alınır), İl Hakemliği ’ne terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir.
Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
· 2023-2024 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
· Yürürlükteki Futbol Müsabaka Talimatının hakemliği ilgilendiren hükümleri,
· 2023-2024 sezonunda MHK/Hakem Akademisi tarafından sunulan eğitim paketleri.
5-) Mazeretleri nedeniyle sınava katılamayacak olanlardan mazeretleri kabul edilen Hakem ve Gözlemcilerimiz için mazeret sınavları 28 Mayıs 2024 Salı günü yapılacaktır.
Hakemleri için Mazeret atletik test 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 16:00 başlayacak olan atletik Test Afyonkarahisar İli Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan her hafta antrenman yapılan atletizm pisti sahasında yapılacak olup; İl Hakemlerimizin hazır olmaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik testinde Cooper Testi uygulanacaktır. Bu sınavda 12 dakikada 2600 metre (erkek) ve 2400 metre (kadın), 38 yaş ve üstü 2400 metre (erkek) ve 2200 metre (kadın) baraj olarak kabul edilecektir. Bölgesele teklif edilebilmek için erkek hakemlerin 12 dakikada 2700 metre, kadın hakemlerin 2500 metre koşma zorunluluğu vardır.
6-) Hakem ve Gözlemciler için yazılı sınav 28.05.2024 Salı günü saat 19:00 Afyonkarahisar İli Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan her hafta eğitim toplantısı yapılan salonda başlayacağından adaylar en geç saat 18:40 salonda hazır bulunacaklar. Sınavlar Tüm illerde saat 19:00 başlayacaktır. İl Hakemleri ve Gözlemcileri Yazılı Kural Sınavı olacaktır.
- Hakem Akademisi tarafından hazırlanacak sorular, sisteme tanımlanacaktır.
 Hakem Akademisi’nin görevlendireceği hakem eğitimcilerinin de yer alacağı sınavlarda, sınav öncesinde katılımcılara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra sınav uygulanacaktır.
- Sınav sonuçları online sistem üzerinden yapılacak olup, sınav sonuçları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Sistem üzerinden alınan sonuçlar resmi yazı ile Hakem Akademisi tarafından Hakem İşleri Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir.
- Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 45 dakikadır.
- Yazılı sınavlar tüm illerde aynı tarih ve aynı saatte başlayacaktır.
- Sınavlar online olarak gerçekleştirileceğinden, sınavın yapılacağı yerde sağlıklı bir Internet bağlantısının bulunması, adayların cep telefonu veya kendi diz üstü bilgisayarları aracılığıyla sınava girmesi gerekmektedir.
- Sınavların açık havada veya stat tribünlerinde yapılması durumunda oturma alanlarının temiz ve yağmurdan korunaklı olmasına kesinlikle dikkat edilmelidir. Bu konuda sorumluluk sınav komisyonuna ait olacaktır.
- Sınavda 60 puandan az alan hakem ve gözlemciler başarısız sayılacak ve VİZESİ YAPILMAYACAKTIR.
- Sınavlarda hile yapan, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teşebbüs edenlerin sınavdan sıfır (0) puan almış oldukları kabul edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gibi durumlarda Komisyon Tutanağı Hakem Akademisi ve MHK’ye gönderilir.
- Bölgesel klasmanlara teklif edilebilecek Hakem ve Gözlemcilerin yazılı kural sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.
- Mazeretleri kabul edilen ve il dışında yazılı sınava katılacak hakem ve gözlemciler Resmi Kimlik belgelerinden (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) birisini yazılı sınava katılacakları ildeki İl Hakem Kurulu Başkanlığına 'ye ibraz etmek zorundadırlar.
- Mazeret sınavına katılacak hakem ve gözlemcilerin ulaşım ve konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
*Açıklama; Aday Hakemlikte başarılı görülüp, 01.01.2024 tarihinden sonra, 01.04.2024 tarihinden önce (MHK karar tarihi esas alınır), İl Hakemliği ’ne terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir.
Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
· 2023-2024 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
· Yürürlükteki Futbol Müsabaka Talimatının hakemliği ilgilendiren hükümleri,
· 2023-2024 sezonunda MHK/Hakem Akademisi tarafından sunulan eğitim paketleri.
7-) 30.05.2024 Hakem ve Gözlemcilerin vize belgelerinin İl Hakem Kurulu Başkanlığına teslim edilmesinin son günü olup evraklar Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Şubesindeki İl Hakem Kurulu Başkanlığındaki odada teslim alınacaktır. Evraklar Hakem ve Gözlemciler bizzat kendisi imza karşılığında gerekli kontroller yapıldıktan sonra İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman GÜNEŞ tarafından teslim alınacaktır.
Teslim Olacak Evraklar;
Bilgisayar Ortamında doldurulan Hakem Bilgi Formu Sağlık Raporu Arka Sayfada Olacak
Bilgisayar Ortamında doldurulan Gözlemci Bilgi Formu
TFF Vize Bedeli
TFFHGD Vize Bedeli
Yatacak Ücret ve Banka Hesap Numaralı Sonra Duyurulacak 
8-) 31.05.2024 Hakem ve Gözlemcilerin vize belgelerinin İl Hakem Kurulu Başkanlığına teslim edilmesinin son günü olup evraklar Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Şubesindeki İl Hakem Kurulu Başkanlığındaki odada teslim alınacaktır. Evraklar Hakem ve Gözlemciler bizzat kendisi imza karşılığında gerekli kontroller yapıldıktan sonra İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman GÜNEŞ tarafından teslim alınacaktır. Sağlık Raporlarının alınması (Hakemler)Hakem ve Gözlemci vize ücretleri yatırılmasının son günüdür.
Teslim Olacak Evraklar;
Bilgisayar Ortamında doldurulan Hakem Bilgi Formu Sağlık Raporu Arka Sayfada Olacak
Bilgisayar Ortamında doldurulan Gözlemci Bilgi Formu
TFF Vize Bedeli
TFFHGD Vize Bedeli
Yatacak Ücret ve Banka Hesap Numaralı Sonra Duyurulacak 
İl Hakem Kurulu Başkanlığına evraklar 3 nüsha olarak teslim edilecek evraklar 1 asıl olacak
2 adet fotokopi olaraktır. Evraklar düzgün okunur ve çekilen fotokopiler düzgün şekilde çekilmiş olacaktır.
 Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu Başkanlığı
Süleyman GÜNEŞ
İl Hakem Kurulu Başkanı
 
AFYON İL HAKEM KURULU
TFFHGD AFYON ŞUBESİ
Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 216 kez görüntülendi.