Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

Bu alana reklam verebilirsiniz

13. Olağan Genel Kurulu
13. Olağan Genel Kurulu
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin Pandemi nedeniyle ertelenen 13.Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması olası tedbirlere de riayet edilerek, aşağıda sunulan gündem ile ilk toplantısını 12.03.2021 Cuma Günü Saat 17.00’da Dernek adresimiz olan Orhangazi Mah. 1801 Sokak No:2/24 (Hastane karşısı Uydukent İş Merkezi) adresinde  icra edilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul ikinci toplantısını 19.03.2021 Günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Genel Merkezimiz tarafından onaylanan Hazirun Listesi Ek’te sunulmuştur.

Önemli Not: Toplantı salonuna giriş, oturma düzeni, toplantı süresi ve çıkışta COVİD-19 Tedbirlerine azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR.

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

 2. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).

 3. 2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

 4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

 7. 2021 – 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

 8. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

 9. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

 10. Dilek ve Temenniler.

 11. Kapanış.TFFHGD AFYON ŞUBESİ
Bu haber bugün 3 kez, genel toplamda 177 kez görüntülendi.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.