Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

Bu alana reklam verebilirsiniz

AFYONKARAHİSAR İL HAKEM KURULU SINAV TAKVİMİMİZ
AFYONKARAHİSAR İL HAKEM KURULU SINAV TAKVİMİMİZ
AFYONKARAHİSAR İL HAKEM KURULU SINAV TAKVİMİMİZ
Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu Başkanlığı
2022-2023 Vize Takvimi Dönemi Duyurusu
İl hakem Kurulu Başkanlığından Sınav Takvimi Açıklaması.


                Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu Başkanlığımızca Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlanan talimat gereği işlemler şu şekilde yapılacaktır;


HAKEM VE GÖZLEMCİLER İÇİN
VİZE İŞLEMLERİ   01 MAYIS – 30 HAZİRAN  2022 ARASINDADIR.

İL YAZILI SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:
17 Mayıs 2022 Salı
Hakem Sınavı Saat: 19.00
                                           Gözlemci Sınavı Saat:19.00

İL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARİHİ VE SAATİ:
 24 Mayıs 2022 Salı,
Hakem Sınavı Saat: 19.00     
 Gözlemci Sınavı:19.00

Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır:
  ? 2021-2022 Futbol Oyun Kuralları Kitabı,
  ? Yürürlükteki Futbol Müsabaka Talimatının hakemliği ilgilendiren hükümleri
  ? 2021-2022 sezonunda MHK/EPAK tarafından sunulan eğitim paketleri.Not: Vize Ücretleri belirlendiğinde sizlere ayrıca duyurulacaktır.


HAKEMLER İÇİN

1-) 09 Mayıs 2022 Pazartesi Mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyecek İl Hakemlerinin mazeretlerini gösteren belgelerinin il hakem kurullarına tesliminin son günü.


2-) 17 Mayıs 2022 Salı Günü İl Hakemleri Atletik Test Sınavı Saat 16:00 da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki Atletizm Pistinde (Antrenman yapılan sahada) yapılacaktır. (2022-2023 sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı’na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı’nda Cooper Testi uygulanacaktır. Bu sınavda,12 dakikada 2.600 metre (erkek) ve 2.400 metre (kadın), 38 yaş ve üstü İl Hakemi için ise 2400 metre baraj olarak kabul edilecektir. Cooper Testinde başarısız olan hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve 2022-2023 sezonu için vizeleri yapılmayacaktır.)


3-) 17 Mayıs 2022 Salı İl Hakemleri Yazılı Sınavı (İllerde) saat: 19.00’da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki bulunan eğitim salonunda (epak toplantısı yapmış olduğunuz salonda) yazılı sınav yapılacaktır. Sınava gelirken yanınızda bir adet tükenmez kalem bulundurunuz.     

                               
4-) 24 Mayıs 2022 Salı İl Hakemleri Mazeret Atletik Test Sınavı (Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin) Günü İl Hakemleri Atletik Test Sınavı Saat 16:00 da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki Atletizm Pistinde (Antrenman yapılan sahada) yapılacaktır. (2022-2023 sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı’na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı’nda Cooper Testi uygulanacaktır. Bu sınavda,12 dakikada 2.600 metre (erkek) ve 2.400 metre (kadın), 38 yaş ve üstü İl Hakemi için ise 2400 metre baraj olarak kabul edilecektir. Cooper Testinde başarısız olan hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve 2022-2023 sezonu için vizeleri yapılmayacaktır.)


5-) 24 Mayıs 2022 Salı İl Hakemleri Mazeret Yazılı Sınavı (Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin) saat: 19.00’da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki bulunan eğitim salonunda (epak toplantısı yapmış olduğunuz salonda) yazılı sınav yapılacaktır. Sınava gelirken yanınızda bir adet tükenmez kalem bulundurunuz.


6-) 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ilimizdeki tüm Hakemlerin vize belgelerini İHK ya teslim edeceği son gün olup vize evrakları TFFHGD Afyonkarahisar şubesinde 22.05.2022 saat 18:00 den itibaren hakemlerden teslim alınacaktır.
7-) Klasman ve İl Hakemleri 2022-2023 TFF ve TFFHGD üyelik aidatı ödemelerini bulundukları klasmana göre yapacaktır.
TFF Katkı Payı Vize ücretleri bedelleri   Türkiye Futbol Federasyonu Garanti Bankası 1 levent ticari şubesi Banka hesap numarası: 00186 / 6298038
 İBAN numarası: TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu hesaba yatacaktır.
Afyonkarahisar Dernek Katkı Payı Afyonkarahisar Garanti Bankası Kocatepe Şubesi
Banka Hesap Numarası: 1090/6299911 IBAN NO: TR 20 000 6 2001 0900 0006 2999 11
Dernek katkı payı ise Afyonkarahisar Dernek Şubesine yatırılacak.
Yatırılan her iki paylara ait dekontlar 1 asil 2 fotokopi olarak il hakem kurulu başkanlığına teslim edilecektir. Gözlemciler vize evraklarını bizzat kendileri imza karşılığında İl Hakem Kurulu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Eksik evrak kesinlikle kabul edilmeyecektir.


8-) Terfi Edebilecek Hakemler aşağıda belirlenen koşulların tamamını sağlamak zorundadırlar:
a. Terfi Edebileceklerin yaş hesaplaması, 1 Ocak tarihi esas alınarak, kadronun belirlendiği yıldan doğum yılının çıkartılması suretiyle hesaplanır. Yaş hesaplamasında yaşın tamamlanması dikkate alınır. BH ve BYH kadrosuna teklif için en fazla 32 Yaşında, KBH ve KBYH kadrosuna teklif için en fazla 35 yaşında olmak. (MHK Talimatında belirtilen istisnalar hariç)
b. En az lise mezunu olmak,
c. En az 1 futbol sezonu il hakemliği yapmak (Mazeret hariç)
d. İl hakemliği kural sınavından 70 ve üzeri puan almak,
e. Tüm il hakemleri için yapılacak atletik Cooper Testinde 2700 metre ve üzerini koşmak


9-) Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Sınavda 60 puandan az alan hakemler / gözlemciler başarısız sayılacaktır.


10-) Tüm Hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde yayımlanan 2022-2023 sezonuna ait Gözlemci Bilgi Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurup son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını ekleyerek 1 aslı, 2 adet fotokopi olarak hazırlayıp İl Hakem Kurulu Başkanlığına bizzat kendileri imza karşılığında teslim edeceklerdir. (Rapor A4 kâğıda önlü arkalı tek kâğıt kullanılacak)


11-) İlimizde bulunan Hakemler 2022-2023 dernek üyelikleri için Afyonkarahisar TTFHGD Şube Başkanlığına başvurarak üyeliklerini yeniletecektir.


12-) 2022 Yılı içerisinde il hakemliğine geçiş yapan aday hakem arkadaşlar atletik test ve yazılı sınavına katılacaklar. Katılmadıkları takdirde 2022-2023 futbol sezonunda hakemlik yapamazlar.

13-) 2022 yılında İl hakemliğine Geçiş yapan aday hakemler 2022 Ocak ayından sonra rapor aldıklarından yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Sadece Bilgi formu dolduracaklar ve vize bedellerini yatıracaklardır. SEDAT ÖZDEMİR, ALI DURGUT, DAVUT İMİR,
EŞREF KURBAN, ESRA ÇAĞLAR, FATMA İREM TOPBAŞ, MEHMET AKİF ATASOY
RAMAZAN BAHAR, HALİL GÜNEŞ, İBRAHİM YAVUZ, YUSUF BATUHAN ESENER.
SAĞLIK RAPORU ALMAYACAK HAKEMLER

14-) Hakemliği sona erecek il ve klasman hakemleri gözlemciliğe geçiş için 10 Mayıs 2022
Salı Gözlemciliğe Başvuru için (hakemliği 2021-2022 yılında bırakanlar veya dışardan müracaat edenler) MHK ye dilekçe verme tarihinin son günü (klasman aday müracaatları MHK’ye, il gözlemci Adayları İHK’ye dilekçe vereceklerdir).

15-) Hakemler Tüm evrakları eksiksiz isimler ve imzalar atılmış şekilde teslim edilecek ve Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Sağlık raporu alınan kurum, raporun alındığı tarih ve mühür bulunacaktır. Evraklar tam olarak fotokopileriyle birlikte teslim edilecektir.


16-)-) Hakem Bilgi Formu www.Afyonihk.com adresindeki dokümanlar bölümünden indirebilirseniz.
17-) Sağlık Raporu İl Hakem Kurulu Başkanlığımızın Anlaşmış olduğu Fuar Hastanesinden 250.00.-TL karşılığında alabilirsiniz. İsteyenler başka hastanelerden alabilirler.GÖZLEMCİLER İÇİN

1-) 09 Mayıs 2022 Pazartesi Mazeretleri nedeniyle il gözlemcileri yazılı sınavına giremeyen İl Gözlemcilerinin mazeretlerini gösteren belgelerinin il hakem kurullarına tesliminin son günü.

2-) 10 Mayıs 2022 Salı Gözlemciliğe Başvuru için (hakemliği 2021-2022 yılında bırakanlar veya dışardan müracaat edenler) MHK ye dilekçe verme tarihinin son günü (klasman aday müracaatları MHK’ye, il gözlemci Adayları İHK’ye dilekçe vereceklerdir)

3-) 17 Mayıs 2022 Salı İl Gözlemcileri Yazılı Sınavı (İllerde) Saat: 19.00’da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki bulunan eğitim salonunda (epak toplantısı yapmış olduğunuz salonda) yazılı sınav yapılacaktır. Sınava gelirken yanınızda bir adet tükenmez kalem bulundurunuz.    

4-) 24 Mayıs 2022 Salı İl Gözlemcileri Mazeret Yazılı Sınavı (Belgeli ve Kabul Edilen Mazeretliler İçin) Saat: 19.00’da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki bulunan eğitim salonunda (epak toplantısı yapmış olduğunuz salonda) yazılı sınav yapılacaktır. Sınava gelirken yanınızda bir adet tükenmez kalem bulundurunuz.    

5-) 25 Mayıs 2022 Çarşamba İllerde Gözlemcilerin ve Mentörlerin vize belgelerini İHK ya teslim edeceği son gün

6-) 26 Mayıs 2022 Perşembe Vize İşlemleri İçin Düzenlenecek Listeler ve Vize Belgelerinin İl Hakem Kurullarınca Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi.

7-) Tüm Gözlemcilerimiz Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde yayımlanan 2022-2023 sezonuna ait Gözlemci Bilgi Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurup son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını ekleyerek 1 aslı, 2 adet fotokopi olarak hazırlayıp İl Hakem Kurulu Başkanlığına bizzat kendileri imza karşılığında teslim edeceklerdir. (Rapor A4 kâğıda önlü arkalı tek kâğıt kullanılacak)

8-) Klasman ve İl Gözlemcileri 2022-2023 TFF ve TFFHGD üyelik aidatı ödemelerini bulundukları klasmana göre yapacaktır.
TFF Katkı Payı Vize ücretleri bedelleri   Türkiye Futbol Federasyonu Garanti Bankası 1 levent ticari şubesi Banka hesap numarası: 00186 / 6298038
 İBAN numarası: TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu hesaba yatacaktır.
Afyonkarahisar Dernek Katkı Payı Afyonkarahisar Garanti Bankası Kocatepe Şubesi
Banka Hesap Numarası: 1090/6299911 IBAN NO: TR 20 000 6 2001 0900 0006 2999 11
Dernek katkı payı ise Afyonkarahisar Dernek Şubesine yatırılacak.
Yatırılan her iki paylara ait dekontlar 1 asil 2 fotokopi olarak il hakem kurulu başkanlığına teslim edilecektir. Gözlemciler vize evraklarını bizzat kendileri imza karşılığında İl Hakem Kurulu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Eksik evrak kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9-) 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ilimizdeki tüm Gözlemcilerin vize belgelerini İHK ya teslim edeceği son gün olup vize evrakları TFFHGD Afyonkarahisar şubesinde 22.05.2022 saat 18:00 den itibaren gözlemcilerden teslim alınacaktır.

10-) Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Sınavda 60 puandan az alan hakemler / gözlemciler başarısız sayılacaktır.

11-) İlimizde bulunan gözlemciler 2022-2023 dernek üyelikleri için Afyonkarahisar TTFHGD Şube Başkanlığına başvurarak üyeliklerini yeniletecektir.

12-) İl Hakem Kurulu Başkanlığımızca bu sene aday gözlemci kursu açılacaktır. 

13-) Gözlemciler Tüm evrakları eksiksiz isimler ve imzalar atılmış şekilde teslim edilecek ve Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Evraklar tam olarak fotokopileriyle birlikte teslim edilecektir.

14-) Gözlemci Bilgi Formu www.Afyonihk.com adresindeki dokümanlar bölümünden indirebilirseniz.

15-) Gözlemci Aday Kursu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Saat: 19.00’da Afyonkarahisar Kocatepe Kompleksindeki bulunan eğitim salonunda yapılacaktır.

16-) GÖZLEMCİLİĞE   GİRİŞ KOŞULLARI
1) Vizeli olarak en az 2 yıl futbol hakemliği yapmış olmak,
2) 30- 50 yaşları arasında bulunmak,
3) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
4) İnternet üzerinden iletişim yapabilecek ve uygulamaları kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak,
5) Aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi, menajer ve TFF temsilcisi olmaması,
6) Görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olmak,
7) TFF Yönetim Kurulu tarafından sportif engel teşkil ettiği belirtilen kişilerden olmamak,
8) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmamak,
9) Futbol Disiplin Talimatının “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak şarttır.


GÖZLEMCİLİĞE BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR;
·         Cumhuriyet Savcılığı’ndan son 6 ay içinde alınmış arşivli adli sicil kaydı,
·         Noter onaylı öğrenim belgesi sureti veya e-devlet üzerinden alınan öğrenim belgesi,
·         e-devlet, noter veya kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti,
·         Fotoğraflı bilgi formu (Bilgisayardan doldurulmuş ve eksiksiz),
·         TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu ve hakemliği bırakma dilekçesini
           20 Haziran 2022 tarihine kadar bağlı bulundukları AFYON İHK’ye teslim edilecektir.


ÖNEMLİ NOT:
(Tüm unvan gruplarında yapılacak yazılı sınav mazeret başvuruları ıslak imzalı / belgelerin asılları ile birlikte, Takvim ’de belirtilen aktivite tarihlere kadar ilgili kurullara verilmek zorundadır. Postadaki gecikmelerde, dokümanların postaya verildiği tarihler geçerlidir. Terfi Kursu programlarına mazeret gösterilemez.)
Klasman Belirlemeleri, ilgili Talimat doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanması ve MHK Talimatında olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları yeniden belirlenebilir.

Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu Başkanlığı olarak ilimizde bulunan tüm hakem ve gözlemcilerimize duyurulur.
www.afyonihk.com adresinden geniş bilgi alabilirsiniz.

İletişim: İl Hakem Kurulu Raportörü İsmail Deniz KARTAL
Tel: 0 539 512 48 28    Mail Adresi: afyonihk@hotmail.com
Hakem ve Gözlemcilerimize yapılacak atletik testlerde ve yazılı sınavlarda başarılar dileriz.
AFYONKARAHİSAR İL HAKEM KURULU


 
AFYON İL HAKEM KURULU
Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 305 kez görüntülendi.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.