Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

Bu alana reklam verebilirsiniz

TFFHGD Genel Merkezi 13.Olağan Genel Kurul İlanı
TFFHGD Genel Merkezi 13.Olağan Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ve GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİGENEL BAŞKANLIĞI’NDAN GENEL KURUL İLANI


 Yönetim Kurulu tarafından; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tüzüğü’nün 34.maddesi gereği Nisan ayında gerçekleşmesi gereken ve tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen TFFHGD Genel Merkezi 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, Saat:09.00’da Ankara/Akyurt ilçesindeki Büyük Anadolu Termal Oteli Kongre Salonu’nda yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11 Eylül 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize Duyurulur.                             

TFFHGD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 13.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.  Açılış ve Yoklama.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3.  Genel Kurul Divan Heyetinin Teşkili.

4. Nisan 2018 - Ağustos 2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporunun Okunması

5. Nisan 2018 - Ağustos 2021 Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

6. Nisan 2018 - Ağustos 2021 Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbra İçin Oya Sunulması.

7. Nisan 2018 - Ağustos 2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Yönetim Kuruluna Fasıllar Arası        Aktarma Yetkisinin Verilmesinin Oya Sunulması.

8. Dernek Üyeleri Tarafından Tüzük Gereği 2021 - 2024 Yılları Arasında Ödenecek Giriş Aidatı ile Yıllık Üye Aidatlarının ve            Tüzük Gereği  Ödentilerin Yeniden Belirlenmesi.

9.Dernek Genel Merkezinde İstihdam Edilen/Edilecek Dernek Müdürü ve Personellerle İlgili Verilecek Aylık Ücretlerin İş               Kanunu Çerçevesinde Düzenlenmesi, Varsa Diğer Ödentilerin Belirlenmesi.

10.İhtiyaca göre illerde şube açma, İrtibat Ofisi Açma, Temsilcilik Açma ve Taşınmaz Mal Alımı/Satışı Yetkisinin Genel Merkez                    Yönetim Kuruluna Devredilmesi.

11.Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu, Hukuk Kurulu ve Oluşacak Diğer Kurul      ve Komisyonların Yapılacak Toplantı Giderlerinin Tespiti ve Uygulanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

12.Geçici ve Kesin İhraçlarla İlgili İtiraz Müracaatlarının Görüşülerek Karara Bağlanması.

13.Tüzük Tadilatı Önergelerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

14.Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Ayrı Ayrı Seçimi.

15.Dilek ve Temenniler.

16.Kapanış.

 

TFFHGD AFYON ŞUBESİ
Bu haber bugün 4 kez, genel toplamda 159 kez görüntülendi.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.
       Bu alana reklam               verebilirsiniz.

       Bu alana reklam               verebilirsiniz.