Atatürk
Dernek Genel Kurul İlanı
Dernek Genel Kurul İlanı

                        GENEL KURUL İLANI                Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Afyonkarahisar Şubemizin olağan genel kurul toplantısı 05 Ocak 2018 Cuma günü saat 19.00’da Şubemizin bulunduğu Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi No:38 Uydu kent İş Merkezinde yapılacaktır.                Genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 19 Ocak 2018 tarihinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Üyelerimize ilanen duyurulur.                 GÜNDEM1. Açılış ve Yoklama.2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.3. Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).4. 2015 – 2018 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.8. 2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.9. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.10. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ( Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır. ) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi.11. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.12. Dilek ve Temenniler.13. Kapanış. 


TFFHGD AFYON ŞUBESİ
Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 718 kez görüntülendi.